קניה בטוחה
אור-לי שפירא - אדריכלית נוף

אור-לי שפירא - אדריכלית נוף

חדרה

מה אתם מחפשים?

קטגוריה

תת קטגוריה

איזור

עיר

מה אתם מחפשים?select
בחר קטגוריהselect
בחר תת קטגוריהselect
בחר אזורselect
בחר עירselect

תקנון

כללי
ברוכים הבאים לאתר הענק הירוק. האתר משמש כפורטל בתחומי הגינון, החצר והנוי ומאגד אנשי מקצוע בתחומים אלו וכן משמש כאתר סחר אלקטרוני לרכישת מוצרים ושירותים בתחומים אלו, בין היתר באמצעות רכישה ישירה, השתתפות במכירות מיוחדות (לדוגמא, מכירות  פומביות ו/או קבוצתיות וכו') (להלן: "מכירות"). כמו כן, האתר משמש כנקודת מפגש לבית לקהילה המקצועית בתחומים אלו.
כל האמור בתנאי שימוש אלה ובכל מסמך אחר באתר נעשה בלשון זכר לשם הנוחות בלבד ומתייחס לנשים וגברים כאחד.
מסמך זה מסדיר את היחסים בין חברת הענק הירוק (מכאן והילך: "החברה" או "מפעילת האתר"), המפעילה את אתר "הענק הירוק" (מכאן והילך: "האתר") בין אם בכתובת www.anakyarok.co.il ובין אם באמצעות כתובות נוספות או אחרות, לבין כל משתמש באתר, במידע המופיע באתר או במידע שהושג באמצעות האתר (מכאן והילך: "משתמש").
האתר מוצע לשימושך בכפוף להסכמתך לתנאים המפורטים במסמך זה ואם אינך מסכים למי מתנאי המסמך, אל לך להשתמש באתר.
אנא דאג לשוב לעמוד זה מפעם לפעם שכן מפעילת האתר, על פי שיקול דעתה הבלעדי, רשאית לשנות את תנאי השימוש מבלי למסור על כך הודעה מראש והשינוי יהיה מיידי, אלא אם הגדירה אחרת.  
השימוש באתר
השימוש באתר מותנה בהצהרותיך כדלקמן:
1.    כל המידע שסיפקת ושתספק הוא אמת, מדויק, מעודכן ומלא;
2.    תשמור על פרטי חשבונך באופן שלא יאפשר כל שימוש על ידי אחר, תאבטח מידע זה, תפקח על החשבון באופן מתמשך, תהיה אחראי לכל שימוש בחשבון; וכן
3.    כי גילך הוא 18 לפחות.
מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות למנוע שימוש באתר או בחלק ממנו בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וכן למחוק, להסיר, לשנות או לתקן כל מידע באתר בין אם שהוסף ע"י מפעילת האתר ובין אם לאו וכן מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לנקוט את כל האמצעים המשפטיים והחוקיים העומדים לרשותה כנגד מבצעי פעולות האסורות על פי הגדרת מסמך זה, לרבות הגשת תלונות במשטרה תוך מסירת מלוא פרטי הזיהוי הידועים לה וכן הגשת תביעה אזרחית בגין הנזקים שנגרמו ו/או שייגרמו ו/או העלולים להיגרם לה ו/או למי מטעמה ו/או לצדדים שלישיים כלשהם (כולל שיפוי ופיצוי מלאים).  
אנא זכור כי כל מידע שתפרסם יהיה חשוף לכל המעוניין באמצעות האינטרנט. אנא נהג באחריות!
אנו מעריכים מאוד את תרומתכם למידע באתר אשר מסייע לאחרים רבות. בעת מסירת מידע באתר אתם מעניקים למפעילת האתר רישיון מלא, לא בלעדי, פטור מתמלוגים, ללא הגבלת זמן, שאינו ניתן למשיכה או ביטול, הניתן להעברה ולהמחאה, במלוא החומר והמידע ומאפשר למפעילת האתר לבצע כל פעולה, תהא אשר תהא, במידע ובחומר.  
פעילות אסורה
תוכן האתר, המידע המצוי בו (כולל, אך לא מוגבל לסימני מסחר, המצאות, פטנטים, הודעות, מידע, אינפורמציה, טקסט, מוזיקה, קול, תמונות, גרפיקה, וידאו, מפות, אייקונים, תוכנה, קוד מקור וכל מידע אחר) וכן תשתיתו של האתר נמצאת בבעלותה הבלעדית של מפעילת האתר.
אתה מסכים שלא לשנות, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לתת רישיונות, ליצור יצירות נגזרות, להעביר, למכור או למכור מחדש איזה שהוא חלק מהתשתית, האתר או המידע שבו. בנוסף, אתה מתחייב לא:
1.    לעשות שימוש באתר או במידע שבו לצרכים מסחריים כלשהם;
2.    לעשות שימוש ברובוט, עכביש, סורק או כלי אוטומציה כלשהם אלא באישור מראש ובכתב ממפעילת האתר;
3.    לעשות שימוש, לבצע או להפעיל על האתר, תשתיתו או המידע שבו, כלים או לבצע פעולה ידנית שנועדו לעקוף מגבלות טכניות באתר או האסורות על פי תקנוני או כללי העבודה שנקבעו על ידי מפעילת האתר.
4.    לבצע כל פעולה שתחשב, על פי שיקול דעתנו, כמעמסה מוגזמת על האתר, תשתיתו או המידע שבו;
5.    לתת קישור עמוק לכל למידע באתר, אלא באישור מראש ובכתב ממפעילת האתר;
6.    להציג את האתר בתוך מסגרת (frame וכל אמצעי טכנולוגי דומה או המציג תוצאה דומה), ליצור העתקים או אתרי מראה (mirror), אלא באישור מראש ובכתב;
7.    לבצע ניסיון לשנות, לתרגם, להתאים, לערוך, הידור לאחור (decompile), לפרק (disassemble) או להנדס לאחור כל חלק בתוכנות המשמשות את מפעילת האתר לצורך הפעלת האתר או בקשר עם האתר ו/או שירותיו;
8.    להתחזות לאדם שאינך או לישות משפטית;
9.    ליצור או לגרום להצגת מידע באתר שהוא בעל אופי גזעני, פוגעני, או שיש בפרסומו משום לשון הרע או עבירה על חוק כלשהו, ובין היתר:
א.    כל תוכן שפרסומו אסור ובכלל זה תוכן שפרסומו אסור לאור צו איסור פרסום, בטחון המדינה, מודעות המציעות שירותי מין וכיוצא באלו;
ב.    כל תוכן הפוגע ו/או המפר זכויות של צדדים שלישיים ובכלל זה זכויות יוצרים, פטנטים, סימני מסחר, מדגמים וכדומה;
ג.    כל תוכן בעל אופי מיני;
ד.    כל תוכן הפוגע בפרטיותו של אדם אחר;
ה.    כל תוכן הנוגע לקטינים.

מכירות
מפעילת האתר מאפשרת לך לרכוש, באמצעות האתר, מוצרים ושירותים שונים.
כל המחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ על פי דין, במידה וחל תשלום מע"מ על העסקה לפי כל דין, למעט במידה ומצוין, בסמוך למחיר, כי אינו כולל מע"מ.
טרם ביצוע בפועל של הזמנה (להלן: "פעולה") נדרשת הרשמה לאתר הכוללת בין היתר: בחירת שם משתמש וסיסמא וחשיפת מידע כגון שם מלא, כתובת מגורים, כתובת דואר אלקטרוני, מספרי טלפון, מספר כרטיס אשראי, מספר תעודת זהות, ופרטים נוספים, אם וככל שידרשו ו/או יבוקשו על ידי מפעילת האתר.
מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לוודא, בכל שלב, גם במידה ולא בוצעה פעולה בפועל, לבדוק את הפרטים שנמסרו לה ובכלל זה גם את פרטי ותוקפו של כרטיס האשראי שפרטיו נמסרו למפעילת האתר. וזכור, הגשת פרטים כוזבים עלולה להוות עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.
בעת ביצוע פעולה רק אישור בדבר ביצוע הפעולה שנשלח על ידי מפעילת האתר (לדוגמא לדואר האלקטרוני של מבצע הפעולה) הכולל את פרטי הפעולה יהווה אישור על קליטת הפעולה אצל מפעילת האתר. הרישום במחשבי מפעילת האתר יהווה ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
יובהר כי מפעילת האתר עושה כמיטב יכולתה כדי לוודא שהמוצרים המוצגים למכירה באתר יימצאו במלאי הספק במועד הצעת המוצרים למכירה ועד למועד אספקתם בפועל, הגם שאין הדבר בשליטתה. מפעילת האתר דורשת מכל ספקיה שלא לפרסם מוצרים אשר אינם זמינים במלאי במועד ההצעה או אשר עלולים שלא להיות מסופקים בהתאם לתנאי המכירה.
במידה ויתברר כי מסיבות אשר אינן בשליטת מפעילת האתר המוצר אותו רכש מאן דהוא לא היה מצוי במלאי הספק ו/או כי לא ניתן יהיה לספקו בהתאם לתנאי המכירה יהא רשאי הספק ו/או מפעילת האתר להציע מוצר חלופי שווה ערך למוצר שהוזמן ובמידה אך במידה ותסרב להצעה תבוטל הזמנתך. במידה ובוטלה ההזמנה, יושב לך כל סכום ששולם בגין המוצר, במידה ושולם. בעת ביטול עסקה כאמור לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי מפעילת האתר.
מפעילת האתר אינה היצרן או היבואן של המוצרים הנמכרים ועל כן מפעילת האתר ו/או מי מטעמה אינם אחראים על השירות והאחריות למוצרים לאחר מכירתם. בכלל זה, אחריות בגינם, תיקונם ו/או אספקת חלקי חילוף מתאימים והתקנתם ולמעט כקבוע על פי דין. ככל שישנה על פי דין אחריות כלשהי, הרי שהיא חלה באופן בלעדי על הספק ולא מפעילת האתר.
אלא אם כן נכתב אחרת, כל מידע באתר המתייחס לשירות ולאחריות בגין המוצרים לאחר מכירה, הינם באחריות הספקים ונמסרו על ידם.
הגם שמפעילת האתר דואגת לבחור במיטב הספקים, הרי שאין הצגת המוצרים ו/או השירותים באתר עולה כדי הבעת דעה ביחס למוצר/שירות, טיבו, איכותו וכדומה על ידי מפעילת האתר.
בכל מקרה של בעיה אל מול ספק יש לפנות למפעילת האתר וזו תעשה ככל יכולתה לסייע בפתרון הבעיה.
בכל מקרה של טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה בתיאור המוצר או השירות המסוימים, לא יהיה בכך בכדי לחייב את מפעילת האתר.
מובהר כי כנהוג כל תמונה המוצגת באתר בצמוד למוצר מסוים הינה להמחשה בלבד וכי יתכנו שינויים והבדלים לבין המוצר הנמכר בפועל.
מפעילת האתר, ספקיה ו/או מי מטעמם יהיו אחראים לנזקים ישירים ומוחשיים בלבד שייגרמו למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, ולא יישאו בכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא. מפעילת האתר ו/או ספקיה ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרמו כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתם לרבות שביתות, מזג האוויר וכיוצ"ב.
מפעילת האתר תהא אחראית לאיחורים, כשלים או עיכובים באספקה ככל שייגרמו עקב מעשה או מחדל של מפעילת האתר או מי מטעמה ובהיקף שלא יעלה על מחיר המוצר או השירות שנרכשו. מפעילת האתר ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד שייגרם ללקוח בגין כל איחור, עיכוב או כשל באספקת מוצר או שירות, ללא קשר לעילת התביעה.
מובהר כי מפעילת האתר לא תהא אחראית להרכבת ו/או להתקנת מוצרים, וכי האחריות על ביצוע פעולות אלו ועלות ביצוען תחול על הרוכש בלבד, אלא אם צוין במפורש אחרת.  
מפעילת האתר רשאית להציע מכירות מיוחדות לקהלים ו/או לקוחות מסוימים בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובתנאים שייקבעו על ידה מעת לעת.
לקוחות שאינם נמנים על הקהלים כאמור לעיל לא יורשו להשתתף במכירות כאמור ולא תהיה להם בעניין זה כל טענה, דרישה או תביעה כלפי מפעילת האתר, ספקיה ו/או מי מטעמם.
מפעילת האתר ו/או ספקיה ידאגו לאספקת כל מוצר הנרכש באתר לכתובת בישראל בלבד, אלא אם כן נכתב אחרת באתר ובכפוף לתשלום בפועל. מפעילת האתר ו/או ספקיה רשאים לתאם אספקה לכתובת אחרת במידה והכתובת שנמסרה לאספקה נמצאת באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית. הגדרת האזורים תעשה בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של מפעילת האתר ו/או ספקיה, בהתאם למבצע האספקה בפועל.
זמני אספקת המוצרים מחושבים בימי עסקים (כך לדוגמא ימי שישי ושבת, מועדי ישראל, ערבי חג וכדומה לא יבואו במניין הימים).
כל שאלה ביחס למוצרים או השירותים באתר יש לפנות למוקד שירות הלקוחות של הספק המציע. מפעילת האתר אינה מפעילה מוקדי שירות, תחזוקה ותיקונים אולם תוכל לפנות למפעילת האתר לצורך קבלת פרטי המוקדים השונים. את הפניה יש לבצע לכתובת דואר אלקטרוני service@anakyarok.co.il, לטלפון או לפקס 03-6123116. מבצע פעולה שהינה רכישת מוצר ו/או שירות רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א - 1981 והתקנות שהותקנו על פיו.

החזרת מוצרים וביטול הזמנה

ניתן להחזיר כל מוצר שלם ובאריזתו המקורית תוך 14 יום ואנו נזכה את כרטיס האשראי או נשלח המחאה במלוא ערכו של המוצר המוחזר. יש ליצור קשר עם שירות הלקוחות על מנת לברר להיכן להחזיר את הפריטים. הוצאות המשלוח חלות על הקונה.
הענק הירוק לא תיתן כל פיצוי כספי או אחר על עיכוב או תקלה במועד האספקה.
יודגש בזאת כי אין אפשרות החזרת מוצרים, במוצרי דשא ודשא סינטטי לסוגיהם, רשת צל ואוהל לייקרה, הלקוח יחויב באופן מלא על המוצרים אותם הזמין .
החזרת מוצרים מסוג חיפוי קרקע לסוגיו ומוצרי עץ לסוגיהם ,הלקוח יחויב בעלות מלאה עבור הובלה הלוך וחזור ובנוסף על עלות האריזה של המוצרים שהוזמנו על ידו, ע"פ מחירון היצרן/ספק.
* ביטול עסקה יעשה תוך 14 ימים מקבלת המוצר, או מסמך הגילוי לפי המאוחר ביניהם.
* הודעה על הביטול תימסר בפקס/דוא"ל.
* בעת ביטול עסקה שלא עקב פגם, כספו של הצרכן יושב לו תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול, למעט דמי ביטול בשיעור 5% או 100 ש"ח לפי הנמוך ביניהם, המוצר יוחזר על חשבון הצרכן. הצרכן לא יקבל החזר של דמי המשלוח אלא של המוצר שהוחזר בלבד. חשוב לציין, כי תחויבו בתשלום מלא בגין השילוח גם אם טרם קיבלתם את המוצר, וזאת במידה והמוצר יצא  מהמחסנים למשלוח.  
* בעת ביטול עסקה עקב פגם, לא יגבו דמי ביטול, כספו של הצרכן יושב לו תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול, המוצר יוחזר על חשבון החברה.
* המוצר יוחזר ככל שהדבר אפשרי, או סביר באריזתו המקורית.
* לחברה יש זכות לתבוע את הצרכן בשל ירידה בערך המוצר.
* החברה תמסור לצרכן עותק של הודעת ביטול החיוב שמסר העסק לחברת האשראי.
* סייגים לזכות ביטול: לא ניתן לבטל רכישה של מוצרים שיוצרו במיוחד עבור הצרכן וכן מוצרי דשא לסוגיו, רשת צל ואוהל לייקרה .

אחריות למוצרים
כלי עבודה ומוצרים נוספים תינתן תעודת אחריות של היבואן מובהר בזאת כי האחריות לעבודה תקינה של המוצר מוטלת על היבואן ויצרן הציוד על פי כתב האחריות המצורף לפריט ואם חלה תקלה בפעולתו על הצרכן לפנות ליבואן על פי כתב האחריות שבידו. פריט שימצא לא תקין יתוקן או יוחלף בפריט זהה חדש או משומש בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של הענק הירוק. הוצאות המשלוח של הפריט הבלתי תקין יחולו על הלקוח והחזרתו אל הלקוח לא תחויב בדמי משלוח.

הגבלת אחריות
למפעילת האתר הזכות לאסוף מידע הנוגע לדפוסי השימוש באתר וברשת, ולהשתמש במידע זה לצורך שיפור האתר, שירותיו, הפעלתו ותכניו ובכלל זה המידע אשר תמסור בהרשמתך לאתר או באופן אחר.
למפעילת האתר הזכות להעביר מידע ממאגר נתוניה למפרסמים שונים. מובהר בזאת כי המידע שיועבר לידי המפרסמים לא יהיה מידע שיאפשר את זיהויו של מאן דהוא, אולם יתכן ותכיל את כתובת הדואר האלקטרוני אשר נמסרה על ידך.
החברה רשאית לשלוח אליך תכנים שיווקיים בהתאם להסכמתך בעת הרישום וזאת באמצעות דואר אלקטרוני, מסרונים וכדומה. בכל עת תוכל לפנות לחברה על מנת לבטל את הסכמתך לכך ולחדול מקבלתו. למפעילת האתר הזכות להתנות את השימוש באתר, במלואו או בחלקו, בהסכמתך לקבל הודעות מסחריות כאמור.
מפעילת האתר אינה אחראית לכל שימוש שיעשה על ידי צד שלישי בפרטים אשר תפרסם.
מפעילת האתר לא תישא באחריות כלשהי לשירותים או למוצרים אשר יפורסמו באתר או שירכשו באמצעותן. כל המידע השיווקי המפורסם באתר הינו באחריותם הבלעדית והמלאה של מוסרי המידע ושלוחיהם ובכלל זה טעויות, הטעיות, שגיאות או פרסום כוזב הנעשה על ידי המפרסמים. באחריותך להיות צרכן נבון ולוודא את פרטי כל שירות או מוצר אותם אתה מתעתד לרכוש. מפעילת האתר לא תישא באחריות לכל נזק ו/או הוצאה, ישירים ו/או עקיפים, שנגרמו למשתמש כתוצאה משימוש בשירות ו/או במידע המפורסם באתר שלא על ידי מפעילת האתר.
מפעילת האתר אינה אחראית לתכני הגולשים והמשתמשים וברור כי אין בידיה או ביכולתה לפעול לקיום בירור ממצה בדבר אמינות, אמיתות ודיוק המידע אשר פורסם על ידי הגולשים.
למען הסר ספק מובהר פעם נוספת כי המפרסם מידע באתר מצהיר, מבין ומכיר בכך, כי כל פרסומיו הינם באחריותו הבלעדית וכי במידה ומפרסם הוא מידע פוגעני או שקרי יתכן כי הנפגעים מפעולתו, ובכלל זה מפעילת האתר, יהיו רשאיים לפעול כנגדו באמצעים המשפטיים והחוקיים העומדים לרשותם וכי אין מפעילת האתר אחראי, ערבה או תתמוך במפרסם בכל דרך שהיא.
המשתמש מוסר בזאת למפעילת האתר רישיון מלא, לא בלעדי, פטור מתמלוגים, ללא הגבלת זמן, שאינו ניתן למשיכה או ביטול, הניתן להעברה ולהמחאה, במלוא החומר והמידע ומאפשר למפעילת האתר לבצע כל פעולה, תהא אשר תהא, במידע ובחומר.
השירותים באתר והשירותים הניתנים על ידי מפעילת האתר ניתן כמו שהם (AS IS) ואין מפעילת האתר מתחייבת כי השירותים לא יפגעו, יופרעו, יופסקו או יינתנו כסדרם ללא כל הפרעות. מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השירות בכל עת, ללא הודעה מראש.  המידע באתר נשמר באמצעות כלים טכנולוגיים כנהוג בתעשייה ואין מפעילת האתר מתחייבת כי המידע חסין מפני גישה ללא הרשאה. לאור כך, מפעילת האתר לא תהא אחראית לכל נזק, קלקול, תקלה, כשל ולא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, הוצאות או עוגמת נפש שיגרמו למאן דהוא עקב כך.
האתר מכיל קישורים לאתרים שאינם בשליטת מפעילת האתר, אלא בידי גורמים אחרים. אין למפעילת האתר כל שליטה באתרי אינטרנט אלה, ואין היא נושאת באחריות לתכנים המופיעים בהם. אין בהכללת קישורים אלה באתר משום אישור או ערבות לחומר המופיע בהם, ואין בהם כדי להעיד על קשר כלשהו עם מפעילת האתר. כמו כן, מפעילת האתר אינה מתחייבת כי הקישורים יהיו תקינים.
שונות
תנאי השימוש כפופים לדין הישראלי. הסמכות הבלעדית בכל תובענה הנוגעת למפעילת האתר, האתר או משתמשיו תהא לבית המשפט המוסמך בנצרת.
מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות תנאי שימוש אלו וכן את הצהרת הפרטיות מעת לעת, מבלי לתת הודעה מראש, ועל כן עליך לבדוק האם שונו מסמכים אלו זה מעת לעת.
אם ייקבע שחלק כלשהו מהסכם זה אינו תקף או שאינו ניתן לאכיפה מכח הוראות החוקים הרלוונטיים, לרבות אך ללא הגבלה, סעיפי ההתנערות מאחריות והגבלת האחריות, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בסעיפים תקפים וניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים, ואילו יתר סעיפי ההסכם יישארו בתוקפם.
הסכם זה מייצג את ההסכם השלם והמלא בין המשתמש והחברה בהקשר עם האתר, ומחליף כל תקשורת או הצעה קודמת או עכשווית, בין במתכונת אלקטרונית, ובין בעל-פה או בכתב, שעברו בין המשתמש והחברה בהקשר לאתר.
התקנון עודכן לאחרונה בתאריך 31/1/2013.  


מסמך הפרטיות
הגלישה באתר והשימוש בו מהווים הסכמתך לכך שמפעילת האתר ו/או שלוחיה ו/או צדדים שלישיים באישורה (אך בהכרח בפיקוחה) יבצעו ניטור, פיקוח ומעקב ממוחשב על דפוסי הגלישה והשימוש שנעשים באתר, ובכלל זה על ידך, בין היתר באמצעות אמצעים טכנולוגיים מתקדמים כגון באמצעות מיקומם וקריאתם של קבצי "עוגיות" (cookies), אלומות רשת (web beacons) ואמצעים אחרים.
מפעילת האתר נעזרת בצדדים שלישיים, ביניהם חברות פרסום וגופים מסחריים אחרים, לצורך הצגת פרסומות באתר. יתכן שצדדים אלה משתמשים במידע (שאינו כולל מידע מזהה, למעט דואר אלקטרוני), על שימושיך באתר על מנת להציג את הפרסומות שיתאימו עבורך ויעניינו אותך באופן מיטבי.
מפעילת האתר רשאית להשתמש בכל מידע, לרבות מידע אישי, אשר נמסר לה בכל דרך, לרבות באמצעות רישום לשירותי האתר, באמצעות הודעות דואר אלקטרוני ובאמצעות מידע שנאסף בעבר ו/או ייאסף בזמן הגלישה. המונח "מידע אישי" משמעו כל מידע מזהה, ובכלל זה שם,  טלפון, כתובת, דואר אלקטרוני, וכדומה.
הנך מסכים כי מפעילת האתר תעשה שימוש במידע שסופק לה, ובכלל זה גם המידע האישי, על מנת לספק את שירותי האתר, מידע מסחרי, שיווקי ופרסומות. בכל עת תוכל לפנות לחברה על מנת לבטל את הסכמתך לכך ולחדול מקבלתו. למפעילת האתר הזכות להתנות את השימוש באתר, במלואו או בחלקו, בהסכמתך לקבל הודעות מסחריות כאמור.
המידע אשר נאסף על ידי מפעילת האתר ישמש לצורך ניטור, בקרה, פיקוח, פיתוח ושמירה על איכות השירותים, רמתם ותקינותם ולצורך קיום הוראות כל דין, וכן לצרכי מפעילת האתר ובכלל זה מתן שירותי האתר, ביצוע סקרים, פילוח לצרכי פרסום, ניתוח סטטיסטי ושיפור השירותים המסופקים על ידי האתר ומפעילת האתר.
מפעילת האתר תשמור על פרטיותך ולא תגלה למי שאינו מורשה לכך על פי דין, רשימות או מסמכים בהם רשומים שמך ומענך או כל מידע פרטי אחר בנוגע אליך, למעט פרטים ונתונים פומביים (כגון אלו שאתה פרסמת באופן פומבי).
יחד עם זאת, הנך מצהיר כי הינך מסכים ומאשר מראש למפעילת האתר לחשוף ו/או להעביר כל מידע, לרבות המידע האישי לגביך, בהתאם להוראות צו בית משפט או כל ערכאה מוסמכת אחרת, או במסגרת הליכים משפטיים במידה ויתעוררו בינך לבין מפעילת האתר ו/או צדדים שלישיים בתהאם לשיקול דעתה הבלעדי של מפעילת האתר, או במקרה שתפרי הוראה הקבועה בתקנון זה, או במקרה שמפעילת האתר, על פי שיקול דעתה הבלעדי, תסבור כי הדבר נחוץ.

 

בחר איזור
בחר אזורselect
...Loading...
קניה בטוחה